• Redakcja

Zerowy PIT – czy umowa o dzieło podlega programowi PIT dla młodych?

Zerowy PIT to limitowana ulga podatkowa dla osób spełniających konkretnie kryteria. Pod uwagę brany jest wiek, rodzaj zatrudnienia oraz zarobki. Czy zerowy PIT obowiązuje także osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

PIT dla młodych a umowa o dzieło.


Aby skorzystać z programu PIT dla młodych, podatnik musi spełniać warunek związany z rodzajem źródła dochodów w oparciu o:

  • umowę o pracę,

  • stosunek służbowy,

  • pracę nakładczą,

  • spółdzielczy stosunek pracy,

  • umowę zlecenie.

Wśród tych kryteriów nie znalazła się umowa o dzieło, choć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostały całkowicie wykluczone z grupy beneficjentów ulgi PIT dla młodych. Wśród młodych osób, które nie będą mogły skorzystać z ulgi zerowy PIT, znalazły się również dochody z prowadzenia własnej działalności, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz pochodzące z umów zlecenia ze zbyciem praw autorskich.


Kogo dotyczy PIT dla młodych?


PIT dla młodych zwalnia osoby przed ukończeniem 26. roku z obowiązku odprowadzania podatku. Istotnym warunkiem jest także limit dochodów. Osoby, które zarabiają zbyt dużo, nie będą mogły skorzystać z zerowego PIT-u. Od 2020 roku ograniczenia są zgodne z I progiem podatkowym, czyli odpowiadają kwocie 85 528 zł rocznie. Jeżeli dany podatnik nie uzyskuje większych przychodów, to cały dochód podlega zwolnieniu.


PIT dla młodych a wspólne rozliczanie małżonków.


PIT dla młodych daje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonków, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Mogą oni rozliczać się razem, jeżeli małżeństwo spełnia kryteria takie jak: pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok, posiadanie wspólnoty małżeńskiej przez cały rok czy brak rozliczeń według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wspólne rozliczanie małżonków za pomocą zerowego PIT-u jest również możliwe kiedy tylko jeden z małżonków korzysta z ulgi dla młodych. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób obliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie