• Redakcja

Zmiany w uldze Bez PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 r. ż. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT i jak z niej skorzystać? Sprawdź jak obniżyć swój podatek.


Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia ?


Zerowa ulga dla młodych do lat 26, czyli zwolnienie z podatku, które uwzględnia wynagrodzenie ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, stosunku pracy, spółdzielczego oraz umów zlecenie. Otrzymane wynagrodzenie przez podatnika do 26 roku życia nie może przekraczać kwoty w wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Zerowy PIT dla młodych zatem oznacza, że podatnik nieprzekraczający 26 roku życia:


  1. Może zarabiać 7127 zł brutto miesięcznie- w takim przypadku podatek nie wystąpi, ponieważ limit jest roczny, zatem krótsze umowy z wyższym wynagrodzeniem nie podlegają pod podatek, o ile łącznie nie przekroczy wcześniej wspomnianej kwoty w wysokości 85.528 zł.

  2. Musi posiadać wynagrodzenie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy czy umów zlecenie - oznacza to, że studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu, nie wliczają się do ulgi PIT dla młodych również kwoty zwolnione z podatku na podstawie innych przepisów.

  3. Nie może przekroczyć limitu, który jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie.


Bez PIT dla młodych - ważne informacje


Dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe, liczy się kwota brutto wynagrodzenia, jaka jest wpisana w umowie o pracę (zlecenie). W przypadku wynagrodzeń z pracy najemnej za granicą – rozliczana jest cała wartość brutto i do limitu nie można stosować kwoty obniżonej o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Istotną kwestią jest również fakt, że łączenie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi, tzn. możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę. Oczywiście w stosunku do wynagrodzenia z umowy.

Ulga dotyczy wyłącznie szeregu wynagrodzeń. Oznacza to, że opodatkowane (poza ulgą dla młodych) pozostaną np.:

  • zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny oraz dla bezrobotnych;

  • kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę;

  • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie);

  • część stypendiów.

Poniżej zamieszczamy tabelkę, która wyjaśnia ile wynosi ulga podatkowa dla młodych do 26 roku życia, biorąc pod uwagę poszczególne wynagrodzenia:

Wniosek o ulgę bez PIT dla młodych- zerowy PIT do 26 roku życia


Od dnia 1 stycznia 2020 r. zaliczki nie są pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast podatnik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej. Płatnik otrzymuje wówczas zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Płatnik powinien kontrolować limit zwolnienia – jeśli wypłacane kwoty przychodu przekroczą 85.528 zł u tego pracodawcy, wówczas powinien on zacząć pobierać zaliczki na podatek.


Ulga bez PIT dla młodych do 26 lat a PIT roczny


W przypadku, gdy podatnik pozyskuje przychody objęte wyłącznie ulgą dla młodych, to nie musi składać rocznej deklaracji.

Podatnik musi jednak skontrolować, czy nie został przekroczony limit ulgi dla młodych. Jeśli go przekroczył – deklarację PIT roczną należy złożyć. W deklaracji tej wykazuje się wówczas kwoty nadwyżki ponad limit 85,528 zł. Natomiast w rozliczeniu za 2019 r. należy wykazać:

  • Kwoty wynagrodzeń za okres styczeń – lipiec- na zasadach takich jak do tej pory, czyli standardowo rozliczyć swój PIT i dodać do nich.

  • Kwoty wynagrodzeń za okres sierpień – grudzień- wyłącznie ponad wartość limitu przychodu 35 636,67 zł uzyskanego w tym właśnie okresie.
2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie